Menu

Lasteaia personali moodustavad pedagoogid, tervishoiutöötajaja, lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

Lasteaia pedagoogidena käsitatakse lasteaia direktorit, õppealajuhatajat, õpetajaid ning eripedagooge.

Lasteaias töötab 64 töötajat: 35 pedagoogi ja 29 abistava personali töötajat. Kõrgharidusega on 31 pedagoogi, 3 pedagoogi on kesk-eri haridusega ja 1 õpetaja on kvalifikatsioonita. 

Tugispetsialistidest on Piilupesas tööl kaks logopeedi, eripedagoog ning psühholoog.

Personali kooseis
Direktor Ly Aas E 14.00-18.00,
K 8.00-10.00
Tel: 517 9376
e-post:
Õppealajuhataja Silja Parbus T 8.00-12.00 Tel: 736 1615
Majandusjuhataja Tatjana Metsmägi K 8.00-12.00 Tel: 736 1617
Asjaajaja Maie Metsnõmm T, K, R 8.00-12.00 Tel: 736 1617
Logopeedid

Anneli Nurmeots
Kai Tammaru

K 8.00-12.00  
Eripedagoog Maarja Roos E, T, N 8-12
Vastuvõtt kokkuleppel.
e-post:
Psühholoog Piret Evert

T, R
Vastuvõtt kokkuleppel

Tel: 5336 4133;
e-post:

Muusikaõpetajad

Irina Krjukova
Elo Kikas

   
Liikumisõpetajad

Kersti Vahur
Svetlana Unt

   
Kokad Antonina Samulina, Jelena Laskarjova, Liivia Junkina    
Pesulaohoidja Tamara Bitova    
Koristaja Astrit Vaher    
Majahoidja      
Remonditööline Aleksander Medvedjev