Arengukava, missioon, visioon, põhiväärtused, eripära

Missioon

Igal lapsel on lasteaias hea olla. 

Visioon

Lasteaed Piilupesa lapsed kasvavad turvalises õpi- ja arengukeskkonnas tegusateks, loovateks, hoolivateks ja õpihimulisteks isiksusteks. 

Tartu Lasteaed Piilupesa põhiväärtused:

  • Märkamine, toetamine ja väärtustamine
  • Koostöö ja ühtsus organisatsioonis
  • Tervislikkus
  • Turvaline keskkond

Toimimise põhieesmärk

Luua võimalused laste, töötajate ja lastevanemate arenguks vastavalt nende vajadustele ning ühtse kollektiivina valmistada lapsi hästi kooliks ette.

Lastead Piilupesa tegutseb põhimääruse alusel. Lasteaial on arengukava ja õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. 
Tartu Lasteaed Piilupesa õppekava

Alates 2013. a septembrist kasutame oma lasteaias mõnes rühmas ka Kiusamisest vabaks! metoodikat.

Infovahetus

Lasteaed kasutab oma tegevuse dokumenteerimiseks ning infovahetuseks lapsevanemaga lasteaedade infosüsteemi Eliis - www.eliis.ee