Menu

Teema: Pean saama näidelda!

Prioriteedid: 

 • Digiõpe
 • Roheline Kool
 • Lavastusmäng 
 • 2- ja 3aastased lapsed – Eneseteenindus, käte pesu, nina puhastamine (nuuskama õpetamine);
 • 4aastased lapsed – Söömiskultuur – nuga, kahvel, lusikas, käitumine lauas jne;
 • 5aastased lapsed – Rollimängud – nukunurk, elukutsed, pood jne;
 • 6aastased lapsed – Koostööoskused ja eneseväljendus – enda seisukoha väljendamine, rühmatöö, paaristöö.

Eesmärgid:

 • Laps osaleb oma rühma lavastustes.
 • Laps tutvub erinevate teatrikunsti liikidega.
 • Laps kasutab teatrietendusteks erinevaid vahendeid (näpunukud, käpiknukud, kostüümid, mänguasjad jne).
 • Laps külastab teatrietendusi nii lasteaias kui ka väljaspool lasteaeda.