Menu

2019/2020 õppeaasta teema: Tark ja teadlik nutilaps

2019/2020 õppeaasta prioriteet - digiteadlik õpetaja

2019/2020 õppeaasta põhiülesanded:
 * Laps osaleb aktiivselt multimeediategevustes.
 * Laps kasutab erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid täiskasvanu juhendamisel (tänapäevased ja vana aeg)
 * Laps kasutab nutiseadmete rakendusi tervislikul eesmärgil – liikumine, orienteerumine.
 * Laps kasutab nutiseadmeid turvaliselt koos täiskasvanuga

 * Arendustöörühm osaleb arengukava koostamise protsessis.
 * Arendustöörühm korrigeerib õppekavas I osa - õppekasvatustegevuse korraldused ja põhimõtted ning osaleb projektide kirjutamises.