Käesoleva õppeaasta teema, eesmärgid

Teema:Minu kodu on Tartu.

Prioriteedid: 

  • Digiõpe
  • Roheline Kool
  • 2- ja 3aastased lapsed – Eneseteenindus, käte pesu, nina puhastamine (nuuskama õpetamine);
  • 4aastased lapsed – Söömiskultuur – nuga, kahvel, lusikas, käitumine lauas jne;
  • 5aastased lapsed – Rollimängud – nukunurk, elukutsed, pood jne;
  • 6aastased lapsed – Koostööoskused ja eneseväljendus – enda seisukoha väljendamine, rühmatöö, paaristöö.

Eesmärgid:

  • Laps tutvub oma kodulinnaga.
  • Laps nimetab/ teab ja külastab rühmaga Tartu sümboleid.
  • Laps külastab perega perele olulisi kohti Tartu linnas ning jagab neid kogemusi kaaslastega.