Menu

Teema: 5+5 Olümpiale!

Prioriteet: Õuesõpe

Eesmärgid:

  • Laps peab kinni kokkulepetest ning ausa mängu põhimõtetest
  • Laps tutvub olümpiamängudel esindatud valitud spordialadega
  • Laps teab, mis värvi olümpiarõngas mingit mandrit tähistab.
  • Laps tutvub erinevatele mandritele iseloomulike sümbolite, loomade ja lindudega.