Menu

Lasteaia personali moodustavad pedagoogid, tervishoiutöötajaja, lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

Lasteaia pedagoogidena käsitatakse lasteaia direktorit, õppealajuhatajat, õpetajaid ning eripedagooge.

Lasteaias töötab 61 töötajat: 36 pedagoogi ja 25 abistava personali töötajat. Kõrgharidusega on 26 pedagoogi, 5 pedagoogi on kesk-eri haridusega ja 4 õpetajat on kvalifikatsioonita. Igas rühmas töötab 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi.

Tartu LV korraldusega nr 742 (16.07.2013) kinnitati Tartu Lasteaed Piilupesa koosseis, mille kohaselt on lasteaias 58,15 ametikohta.

Personali kooseis
Direktor Ly Aas 736 1616, E 14.00-18.00, K 8.00-10.00
Õppealajuhataja Silja Parbus 736 1615, T 8.00-12.00
Majandusjuhataja Tatjana Metsmägi K 8.00-12.00
Asjaajaja Maie Metsnõmm T, K, R 8.00-12.00
Tervishoiutöötaja Ljudmila Jakovleva E, K, N 8.00-12.00
Logopeedid

Anneli Nurmeots
Kai Tammaru

K 8.00-12.00
Muusikaõpetajad Irina Krjukova
Katri Pruulmann
 
Liikumisõpetajad

Kersti Vahur
Svetlana Unt

 
Kokad Antonina Samulina, Jelena Laskarjova, Liivia Junkina  
Pesulaohoidja Tamara Bitova  
Koristaja Jelena Mordvintseva  
Majahoidja    
Remonditööline Aleksander Medvedjev