Menu

Alates 01. jaanuarist 2022.a on lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele 81 eurot.

Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
 1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
 2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
 3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

https://tartu.ee/et/kohatasu-soodustus