Menu

Tartu Lasteaed Üiilupesa

Tartu Lasteaed Piilupesa on Tartu Ropka linnaosa koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed), mis teenindab kogu Tartu linna lapsi. Lasteaias on olemas nii sõime- kui ka aiarühmad.

Lasteaia eripäraks on sõnalis-muusikaline draamategevus 5-6aastastele lastele. Iga õppeaasta jooksul lavastatakse 5- ja 6aastaste rühmades kaks sõnalis-muusikalist lasteetendust, mida esitatakse peredele, lasteaiakaaslastele ja külalistele teistest lasteaedadest.

Huvialaringidest on Piilupesas võimalik tegeleda alates 4aastaste rühmast iluvõimlemise, üldtreeningu ning jalgpalliga. 5aastastele lisandub veel inglise keel ning 6aastastele ka Kolme põrsakese teadusring.

Lasteaial on head suhted Tartu Variku kooli, Tartu Forseliuse Kooli ja Tartu Karlova Kooliga. Headeks koostööpartneriteks on Ristikheina ning Rukkilille lasteaiad.

 

 Lasteaed kasutab oma tegevuse dokumenteerimiseks ning infovahetuseks lapsevanemaga lasteaedade infosüsteemi Eliis - www.eliis.ee 

 Alates septembrist 2020 on Piilupesa lasteaed liitunud Rohelise Kooli võrgustikuga. Meie tegemisi kajastab blogi aadressil https://rohelinepiilupesa.blogspot.com/.

Lasteaed Piilupesa Arengukava aastateks 2021-2026: